KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EPI-ZONE Ewa Kaczmarzyk z siedzibą w Sopocie przy ulicy Kraszewskiego 35/18, tel: 606 963 938, mail: info@carafun.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem zawartej między nami umowy, w głównej mierze przygotowaniu oferty handlowej . Podstawą przetwarzania danych jest zawarcie i wykonywanie umowy;
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w tym firmy informatyczne i prawnicze, poczta/ firmy kurierskie, bank, biuro księgowe) oraz organy publiczne w przypadkach określonych przepisami prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  6. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierałyby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych, w tym profilowaniu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy;